Γοτθικές επιδρομές στην χερσόνησο του Αίμου-Η απαρχή των γερμανικών μοναρχιών στην Ευρώπη

 

Αλάριχος


του Ελευθερίου Αθανασόπουλου

φιλίστορος


Το πρώτο οικουμενικό συμπολιτειακό κράτος στην Ευρώπη συγκροτήθηκε κατά την δεύτερη προ Χριστού χιλιετία από τους Μυκηναίους, οι οποίοι ήταν απόγονοι των Πελασγών Ελλήνων. Οι Μυκηναίοι ίδρυσαν πόλεις σε ολόκληρη την Μεσόγειο, αλλά και στην ηπειρωτική Ευρώπη μέχρι την Βρετανία . Μία τέτοια πόλη-αποικία των Μυκηνών ήταν η Ρώμη που ιδρύθηκε από τον Μυκηναίο Εύανδρο επάνω σε λόφο, κατά το γνωστό πρότυπο που έμελλε να καθιερωθεί σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.

Η Ρώμη ευρισκόμενη στο μέσο της Ιταλίας, κατόρθωσε να συγκροτήσει με την σειρά της μία οικουμενικών διαστάσεων αυτοκρατορία, η οποία περιελάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης εκτός της σημερινής Γερμανίας. Βασικό κέντρο ισχύος αυτού του οικουμενικού κόσμου, ήταν ο χώρος της Μεσογείου. Του χώρου από τον οποίο οι πρόγονοι των Ρωμαίων Μυκηναίοι ξεκίνησαν την εξάπλωση τους. Κατά τους αιώνες που η Ρώμη ήλεγχε την χερσόνησο του Αίμου, από τον Δούναβη προς νότο, διένυε την εποχή της ακμής και της ευημερίας της. Ωστόσο από τα μέσα του τρίτου μ.Χ. αιώνα, αλλεπάλληλες επιδρομές του γερμανικού φύλου των Γότθων, επέφεραν αναστατώσεις και πληθυσμιακές μεταβολές στην γεωγραφική αυτή περιοχή.

Οι Γερμανοί Γότθοι αποτέλεσαν τον κατ’ εξοχήν κίνδυνο για την αυτοκρατορία των Ρωμαίων. Οι συνεχείς πολεμικές αναμετρήσεις, ανάγκασαν τους Ρωμαίους αυτοκράτορες να εγκατασταθούν σε πόλεις που βρίσκονταν κοντά στις απειλούμενες επαρχίες. Την εποχή αυτή οι Ρωμαίοι είχαν αρχίσει την οικοδόμηση μεγάλου αριθμού πολισμάτων με οχυρώσεις στις επαρχίες της Παννονίας και της Μυσίας, που σήμερα καταλαμβάνουν τα εθνικά κράτη της Σερβίας και της Βουλγαρίας. Ωστόσο οι Γερμανοί Γότθοι κατόρθωσαν να εισβάλλουν στην Μακεδονία, όπου υπήρχαν σημαντικές πόλεις, όπως η Διοκλητιανούπολη και να τις καταστρέψουν προελαύνοντας προς νότο, λεηλατώντας μέχρι και την Αθήνα. Από τότε οι Γερμανοί καθίστανται ο εχθρός του Ελληνορωμαϊκού κόσμου. Εγκαθίστανται μαζικά σε εκτεταμένες περιοχές και του Ελληνικού χώρου και προσπαθούν να συγκροτήσουν μικρές μοναρχίες.Στην διάρκεια των χρόνων μετά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, οι Γερμανοί Γότθοι είναι ήδη εγκατεστημένοι σε μεγάλους αριθμούς στην Θράκη και γύρω στο 400 μ.Χ. επιχειρούν να καταλάβουν την διάδοχη πρωτεύουσα του οικουμενικού ελληνορωμαϊκού κόσμου. Η ίδια η Ρώμη καταλαμβάνεται από τον Γερμανό Ούλριχ ή Αλάριχο επί το λατινικότερον.

Όθωνας Α΄.


Μετά το 450 μ.Χ. το δυτικό μέρος της αυτοκρατορίας περνάει στην κατοχή των Γερμανών και το ανατολικό αποτελεί την αυτοκρατορία των Ελλήνων που αποτελούν τους διαδόχους των Ρωμαίων, αναδιοργανώνοντας την οικουμενικών διαστάσεων αυτοκρατορία τους. Οι Γερμανοί δεν θα κατορθώσουν να συγκροτήσουν ποτέ οικουμενική αυτοκρατορία. Στον δέκατο μ.Χ. αιώνα θα προσπαθήσουν ατυχώς να προσδώσουν στο κράτος τους οικουμενικές διαστάσεις, ονομάζοντας το Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους. Μονάρχης των Γερμανών ήταν ο Όθωνας Α’. Οικουμενική Αυτοκρατορία όμως ήταν η Ελληνική που την ίδια εποχή είχε βασιλείς της ένδοξης Μακεδονικής δυναστείας και είχε φτάσει στο απόγειο της ισχύος της. Η Γερμανία ανέδειξε μονάρχες αλλά ποτέ αυτοκράτορες και αυτό διότι δεν συγκρότησε ποτέ αυτοκρατορία. Ίδρυσε κατά καιρούς μοναρχίες- ηγεμονίες με περιορισμένη επιρροή. Τελευταία τέτοια ηγεμονία-μοναρχία ήταν η Αυστροουγγαρία η οποία καταλύθηκε με το τέλος του Α’ Παγκοσμίου πολέμου.


Σχόλια