"Εθνικό Κόμμα Ελλάδος, ο Ναπ. Ζέρβας στην πολιτική" στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού Ιστορία Εικονογραφημένη

 
Στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού Ιστορία Εικονογραφημένη, που μόλις κυκλοφόρησε, συμπεριλαμβάνεται άρθρο μου, υπό τον τίτλο "Εθνικό Κόμμα Ελλάδος, ο Ναπολέων Ζέρβας στην πολιτική". Δίνονται αρκετά νέα στοιχεία για την πολιτική σταδιοδρομία του Ναπολέοντα Ζέρβα, που είναι εν πολλοίς άγνωστη. Το υλικό προέρχεται από το Αρχείο του Ζέρβα (Πολεμικό Μουσείο) και από τον Τύπο της εποχής ενώ δημοσιεύεται για πρώτη φορά. 

Το άρθρο αυτό αποτελεί άτυπα πρόδρομο της πολιτικής βιογραφίας του Ζέρβα που ετοιμάζεται, βασισμένη σε πολλά και διαφορετικά αρχειακά τεκμήρια καθώς και σε επίπονη αναζήτηση σχετικών δημοσιευμάτων από τον Τύπο της εποχής τόσο στα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης όσο και σε ιδιωτικά αρχεία. 

Ιωάννης Β. Αθανασόπουλος 


Σχόλια